Verlichting als kraamkamer

22,99

Artikelnummer: 9789046810170 Categorieën: , ,

Beschrijving

Waarom wordt er altijd weer teruggegrepen op de Verlichting wanneer we het hebben over de kernwaarden van onze cultuur? In De Verlichting als kraamkamer geeft Jabik Veenbaas een toegankelijk antwoord op die vraag. Hij plaatst veertien spraakmakende verlichtingsdenkers in hun historische context en onderzoekt ze op hun betekenis voor het heden. Daarbij komen actuele thema’s aan de orde, zoals de onttovering van de wereld, het debat over de mensenrechten en de emancipatie van de vrouw.

Veenbaas haalt de grote clichés over het tijdperk krachtig onderuit. Zo laat hij zien dat de Verlichting niet het tijdperk was dat de menselijke rede verheerlijkte, maar juist een periode waarin deze werd onttroond. Ook toont hij de angst van de achttiende eeuw voor de ethische en spirituele leegte: een angst die wij hebben geërfd. 
Veenbaas is Nederlands filosoof en vertaler van het werk van Kant. 

‘[…] een knap en consequent volgehouden betoog, waarin lang niet altijd even eenvoudig te begrijpen 18de-eeuwse sleutelwerken helder worden uitgelegd en in onderlinge samenhang worden besproken […] Wie een paar avonden de tijd heeft en iets wil begrijpen van de Verlichting, doet er goed aan dit boek te lezen.’ Geschiedenis Magazine

‘Stimulerende lectuur, omdat Veenbaas bestaande ideeën over Verlichtingsdenkers voortdurend ter discussie stelt. […] De auteur beheerst bovendien de kunst om ook de minder goed ingevoerde lezers mee te nemen in zijn betogen.’ Paul van der Steen in Trouw
 
‘Het is een verhelderend boek, vol curieuze details en prikkelende beweringen. Veenbaas, vertaler van de belangrijkste werken van Immanuel Kant, heeft het boek met kennis en vreugde geschreven. Dat blijkt op elke pagina.’ Nederlands Dagblad
 

‘Dit boek vormt een tegengif voor wie nu onverschillig omgaat met rechten en vrijheden die werden afgedwongen door moedige mensen.’ **** Mathias de Clerq in De Morgen
 
‘Wat is die verlichting eigenlijk? […] Nee hoor, de meest relevante wetenschappers van de Verlichting waren allang gedesillusioneerd over het vermogen van mensen om zaken rationeel te bekijken. Zij waren zich juist zeer bewust van de tekortkomingen van het menselijk verstand, zo maakt de filosoof Jabik Veenbaas in zijn stimulerende en toegankelijke boek duidelijk.’ Joost van Mierlo in het Financieele Dagblad
 
‘In zijn boek De Verlichting als kraamkamer, waarin hij vijftien Verlichtingsdenkers bespreekt, maakt filosoof Jabik Veenbaas duidelijk dat de Verlichting niet het tijdperk van de rede was, maar het tijdperk waarin het vertrouwen in de rede zo sterk werd ondergraven, dat wanhopige pogingen ondernomen moesten worden om de daardoor blootgelegde afgrond van angst en twijfel te overbruggen.’ **** Chris Rutenfrans in de Volkskrant